Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de fotografenfederatie zijn van toepassing.

Aanvullende voorwaarden:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via het online afsprakensysteem aan de fotostudio melden. Onder telefonisch melden worden geen sms berichten verstaan.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt (meer dan 10 minuten te laat op een afspraak verschijnen) hanteert de fotostudio de volgende regels:
- Afspraken die tenminste 48 uur van tevoren worden afgemeld worden niet in rekening gebracht, u kunt een nieuwe afspraak inplannen zonder extra kosten.
- Bent u plotseling ziek geworden op de dag van de afspraak en u kunt hierdoor de afspraak niet nakomen dan kunt u de afspraak tussen 08:45 en 09:30 uur in de ochtend kosteloos verzetten.
- Bij het niet of niet tijdig (vanaf 10 minuten te laat) nakomen van de afspraak heeft u geen recht op reclamatie van de fotografiekosten.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de fotostudio de verloren tijd inkorten op de fotosessie en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Voor afmeldingen kunt u 24 uur per dag terecht via het online afsprakensysteem of tijdens werkdagen en conform de openingstijden op telefoonnummer 06 48 276 805. Gekeken wordt naar het tijdstip dat de afmelding telefonisch ontvangen wordt of tijdstip van annuleren dat de computer aangeeft.
De fotostudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tevredenheidsgarantie:
Bent u niet tevreden over de gemaakte foto's? Dan mag u gratis nog een keer terug komen naar de fotostudio en zullen wij er alles aan doen om alsnog te zorgen voor een resultaat dat aan uw wensen voldoet. 
Let op: u heeft geen recht op het retour ontvangen van de gemaakte fotografiekosten.